Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xác định parabol y = ax2+ bx + 2, biết rằng parabol đó:Đi qua hai điểm A(3; -4) và có trục đối xứng là x = -3/2

Xác định Parabol (P): y = ax 2 + b x − 5 biết rằng Parabol đi qua điểm A (3; -4)và có trục đối xứng x = - 3 2

A. y = 1 18 x 2 + 1 6 x − 5

B. y = 1 18 x 2 + 1 6 x + 5

C. y = 3 x 2 + 9 x − 9

D. y = − 1 18 x 2 + 1 6 x − 5


*

Xác định parabol (P) ; y= ax2+bx+ c biết: c là số nguyên tố chẵn và (P) đi qua B( 3; -4) và có trục đối xứng là x = - 3 2

A.Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

*

*

*

*

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua M(1 ; 5)

⇒ 5 = a.12 + b.1 + 2 ⇒ a + b = 3 (1) .

Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua N(–2; 8)

⇒ 8 = a.( –2)2+ b.( –2) + 2 ⇒ 4a – 2b = 6 (2).

Từ (1) và (2) suy ra: a = 2; b = 1.

Vậy parabol cần tìm là y = 2x2+ x + 2.

Xác định parabol (P): y = a x 2 + bx + c, a ≠ 0 biết c = 2 và (P) đi quaB (3; −4) và có trục đối xứng là x = − 3 2

A. y = − 1 3 x 2 − x + 2

B. y = − x 2 − x + 1

C. y = − 1 3 x 2 + x + 2

D. y = − 1 6 x 2 − 3 2 x + 2

Xác định parabol (P): y = 2 x 2 + bx + c, biết rằng (P) đi qua điểm M(0;4) và có trục đối xứng x = 1.

A. y = 2 x 2 − 4x + 4.

B. y = 2 x 2 + 4x − 3.

C. y = 2 x 2 − 3x + 4.

D. y = 2 x 2 + x + 4.

Xác định parabol y = ax2+ bx + 2, biết rằng parabol đó:Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là -1/4.

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua điểm B(–1 ; 6)

⇒ 6 = a.( –1)2+ b.( –1) + 2 ⇒ a = b + 4 (1)

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 có tung độ của đỉnh là –1/4


Phương trình có hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Với b = 12 thì a = 16.

Với b = –3 thì a = 1.

Vậy có hai parabol thỏa mãn là y = 16x2+ 12b + 2 và y = x2– 3x + 2.

Cho parabol y = a x 2 + b x + 4 có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 3 và đi qua điểmA(1;3). Tổng giá trị a+2blà:

A. - 1 2

B. 1.

C. 1 2

D.-1

Cho parabol y = a x 2 + b x + c có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 3 và đi qua điểm A(1;3). Tổng giá trị a+2blà:

A. - 1 2 .

B. 1.

C. 1 2 .

D. -1.

Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c biết rằng parabol (P) đi qua ba điểm A(1; 1), B(-1; -3) và O(0; 0).

A. y = x2 + 2x.

B. y = -x2– 2x.

C. y = -x2+ 2x.

Xem thêm: Văn Tả Về Người Thân Của Em Lớp 6 Hay Nhất (51 Mẫu), Kể Về Một Người Thân Của Em

D. y = x2– 2x.

Chuyên mục: Kiến thức thú vị
Mới nhất
Xem nhiều
#1
#2
#3
#4
#5
Chơi lô đề THABET tỷ lệ 1 ăn 99tỷ lệ kèothienhabet