*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên bảo nhi

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang lại nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) ngớ ngẩn xuẩn, đần độn. ◎Như: mê mẩn ngai 癡呆 dở hơi dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai rồng trệ 呆滯 trì độn, ngai bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết bỏ ra sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai vàng bổn 2. <呆板> ngai bạn dạng
呆 gồm 7 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)宝 gồm 8 nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)保 gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)鸨 tất cả 9 nét, bộ điểu: bé chim(196)堡 bao gồm 12 nét, bộ thổ: đất(32)葆 tất cả 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)褓 gồm 15 nét, bộ y: áo(145)鴇 tất cả 15 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)緥 bao gồm 15 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)寳 bao gồm 19 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)寶 có đôi mươi nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)煲 tất cả 130 nét, cỗ hỏa: lửa(86)
Bộ 10 儿 nhân <0, 2> 儿儿 nhân, nhi兒 ér, er(Danh) Người. § Cũng như nhân 人. § Chữ nhân 人 giống người đứng, chữ nhân 儿 giống người đi.Giản thể của chữ 兒.


Xem thêm: Khi Nhiệt Độ Của Dây Kim Loại Tăng Điện Trở Của Nó Sẽ Tăng Lên

儿 có 2 nét, bộ nhân: người(10)而 gồm 6 nét, bộ nhi: mà, và(126)兒 bao gồm 8 nét, bộ nhân: người(10)胹 gồm 10 nét, bộ nhục: thịt(130)唲 gồm 11 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)鸸 gồm 11 nét, cỗ điểu: bé chim(196)輀 tất cả 13 nét, bộ xa: loại xe(159)鴯 tất cả 17 nét, cỗ điểu: con chim(196)濡 có 17 nét, cỗ thuỷ: nước(85)臑 gồm 18 nét, cỗ nhục: thịt(130)